Kreditorių susirinkimo teisės, kai vykdomas fizinių asmenų bankrotas

Kaip juridinio asmens Įmonių bankroto įstatyme, taip ir Fizinių asmenų bankroto įstatyme yra nustatytos kreditorių susirinkimo teisės.  Kreditorių susirinkimus šaukia fizinio asmens bankroto administratorius. Kreditorių susirinkimas turi teisę išsirinkti kreditorių susirinkimo pirmininką, tačiau siūlydami jo kandidatūrą, turi vadovautis įstatymo nuostatose jai keliamais reikalavimais.  Kreditorių susirinkimas gali išrinkti sušaukto kreditorių susirinkimo pirmininkaujantįjį, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas.

Kreditorių susirinkimas turi teisę svarstyti pateiktą planą, jo pakeitimus,gali pritarti ar nepritarti planui. Kreditorių susirinkimas gali nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gaus iš bankroto administratoriaus informaciją apie fizinio asmens bankroto bylos eigą. Kreditorių susirinkimas gali   nagrinėti kreditorių skundus dėl bankroto administratoriaus netinkamų veiksmų. Kreditorių susirinkimas turi teisę gauti fizinio asmens bankroto administratoriaus veiklos ataskaitas, jei jis to nepateikia, reikalauti, kad pateiktų. Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, kreditorių susirinkimas   turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.

Kreditorių susirinkimas nustato ir  tvirtina  bankroto administravimo išlaidų mokėjimo tvarką, tvirtina   fizinio asmens bankroto administravimo išlaidų sąmatą, jos keitmus.

Kreditorių susirinkimas tvirtina   fizinio asmens turto pradinę pardavimo kainą arba turto pardavimo kainą, priimti sprendimus dėl  varžytynėse neparduoto įkeisto turto perdavimo įkaito turėtojui ir /ar hipotekos kreditoriui. Kreditorių susirinkimas turi teisę nuspręsti ar leisti fiziniam asmeniui tęsti ar pradėti individualią veiklą ar ją nutraukti ar tik apriboti. Kreditorių susirinkimas gali teikti siūlymus bankrutuojančiam fiziniam asmeniui patikslinti planą.

Kreditorių susirinkimas turi teisę  spręsti visus kitus įstatymo kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation